Ämneslärare i friluftsliv och hälsopedagogik

Ordinarie tjänst från 1.8.2018 Behörighet att undervisa inom friluftsliv och i hälsopedagogik. I det övriga arbete ingår bland annat att vara med och utveckla linjen Vildmark & Foto samt utvecklingsarbete inom hälsopedagogik och friskvård för skolans övriga linjer, helgkurser samt sommarkurser. Huvudsakligen undervisning för studerande på linjerna Vildmark & foto och NYAlinjen.Behörighetskrav enligt reglemente för Ålands folkhögskola 20 §. 

Behörig för tjänsten som lärare i linjeämnen är den som har:

- Lämplig högskoleexamen eller annan examen på högsta utbildningsnivå

- Minst två års arbetserfarenhet inom ett område som motsvarar undervisningsuppgiften

- Av direktionen eller landskapsregeringen godkänd lärarutbildning

 

Lön enligt avtal. Den som utses skall lämna föreskrivet straffregisterutdrag och läkarintyg.Därutöver skall den som anställs delta i utvecklandet av skolans verksamhet och medverka till att skapa en folkhögskolemiljö, som också är hem och samhälle. Lärare anställs först på ett provår. Ansökan med CV och behörighetsintyg ska vara direktionen tillhanda senast den 4 maj 2018 kl. 15.00Adress: Direktionen för Ålands folkhögskola, Folkhögskolevägen 41, AX-22310 Pålsböle eller per e-post: folkis@afhs ax

 

Närmare information lämnar linjeledare Andy Horner tfn 018-432442 och kansli tfn 018-43240