Ledig tjänst

Publicerad 04/02/2019 - 16:06

Ålands folkhögskola lediganslår följande ordinarie tjänst från den 1 augusti 2019

 

Ämneslärare

Sökande ska ha behörighet att undervisa inom friluftsliv och i hälsopedagogik. I de övriga arbete ingår bland annat att vara med och utveckla linjen Vildmark & Foto samt utvecklingsarbete inom hälsopedagogik och friskvård för skolans övriga linjer, helgkurser samt sommarkurser. Huvudsakligen undervisning för studerande på linjerna Vildmark & foto och NYAlinjen.

Behörighetskrav enligt reglemente för Ålands folkhögskola 20 §.

Behörig för tjänsten som lärare i linjeämnen är den som har

* Lämplig högskoleexamen eller annan examen på högsta utbildningsnivå

* Minst två års arbetserfarenhet inom ett område som motsvarar undervisningsuppgiften

* Av direktionen eller landskapsregeringen godkänd lärarutbildning

 

Tjänsten tillsätts tillsvidare med ett års prövotid från 1.8.2019 under förutsättning att innehavaren är behörig, i annat fall tillsätts tjänsten som t.f. för tiden 1.8.2019 – 31.7.2020

 

Lön enligt avtal.

Den som utses skall lämna föreskrivet straffregisterutdrag och läkarintyg.

Därutöver skall den som anställs delta i utvecklandet av skolans verksamhet och medverka till att skapa en folkhögskolemiljö, som också är hem och samhälle.

Lärare anställs först på ett provår.

Ansökan med CV och behörighetsintyg ska vara direktionen tillhanda senast den 20 februari 2019 kl. 15.00. Ansökan riktas till Direktionen för Ålands folkhögskola under adress Folkhögskolevägen 41, AX-22310 Pålsböle eller till e-post folkis@afhs.ax.

 

Närmare information om tjänsten fås av rektor Maria Säll-Öfverström, tfn 018-432422 t.o.m. den 15.2.2019.

 

Direktionen