Statusmeddelande

Detta formulär är stängt för nya bidrag.

Ansök

Läsår 2020-2021

Specialiserade linjer. Till skolans Hantverkslinje, Vildmark & foto, Deltidsutbildningen i naturfoto samt till den nya MåBra!linjen söker du digitalt HÄR. Sökande antas på basen av arbetsprover (se respektive linje), personlig skriftlig motivering och intervju. Till ansökan skall även bifogas bestyrkta kopior av skolbetyg, eventuella arbetsintyg och ämbetsbevis/personbevis. Ansökningstiden är öppen mellan den 2 mars till och med 20 maj 2020. Restplatser kan sökas fram till den 31 augusti 2020.

NYAlinjen ingår i den samåländska elevantagningen. Ansökningsperioden för nästa läsår är 16.3-6.4.2020.
Förhandsblankett gällande kursval ska bifogas ansökan. Söker du via den samåländska elevantagningen gör du dina kursval digitalt under perioden 6.4-29.5 2020 via www.afhs.ax Söker du direkt till skolan så gör du kursvalet samtidigt med din digitala ansökan. Här kan du välja dina valbara kurser: https://www.afhs.ax/nya-linjen/forhandsblankett