Statusmeddelande

Detta formulär är stängt för nya bidrag.

Ansök

Läsår 2017-2018

Specialiserade linjer. Till skolans Hantverkslinje och Vildmark & foto söker du direkt med ansökningsblanketten som du hittar längst ner på den här sidan. Sökande antas på basen av arbetsprover (se respektive linje), personlig skriftlig motivering och eventuell intervju. Till ansökan skall även bifogas bestyrkta kopior av skolbetyg, eventuella arbetsintyg och ämbetsbevis/personbevis. Ansökningstiden är öppen mellan den 1 februari till och med 28 april 2017. Restplatser kan sökas fram till den 31 augusti 2017.

NYAlinjen ingår i den samåländska elevantagningen. Ansökningsperioden är mellan 20 mars till och med 7 april 2017. Man kan också söka direkt till skolan efter att den samåländska ansökningstiden gått ut. Då sker ansökningarna samtidigt och på samma sätt som till de specialiserade linjerna. Ansökningsblanketten hittar du längst ner på den här sidan. När du söker direkt måste du fylla i både ansökningsblanketten och kursvalsblanketten. Kursvalsblanketten kommer att finnas som länk från slutet av månaden mars 2017. Du ska också per post komplettera med bestyrkta kopior av skolbetyg, eventuella arbetsintyg och ämbetsbevis/personbevis.

 

Möjlighet att ansöka till NYAlinjen med kursstart 27 november 2017.

Ansökningstiden är öppen mellan måndagen 23 oktober och fredagen 17 november. Ansökningsblanketten hittar du nedan.
Minst sex månaders slutförda studier vid Ålands folkhögskola ger ett poäng.