Statusmeddelande

Detta formulär är stängt för nya bidrag.

Ansök

Läsår 2018-2019

Specialiserade linjer. Till skolans Hantverkslinje och Vildmark & foto söker du digitalt HÄR. Sökande antas på basen av arbetsprover (se respektive linje), personlig skriftlig motivering och eventuell intervju. Till ansökan skall även bifogas bestyrkta kopior av skolbetyg, eventuella arbetsintyg och ämbetsbevis/personbevis. Ansökningstiden är öppen mellan den 1 mars till och med 26 april 2019. Restplatser kan sökas fram till den 31 augusti 2019.

NYAlinjen ingår i den samåländska elevantagningen. Ansökningsperioden för nästa läsår är 19.3-5.5.2019.
Förhandsblankett gällande kursval ska bifogas ansökan. Söker du via den samåländska elevantagningen gör du dina kursval digitalt under perioden 16.4-31.5 2018 via www.afhs.ax Söker du direkt till skolan så gör du kursvalet samtidigt med din digitala ansökan.

Möjlighet att ansöka till NYAlinjen med kursstart 26 november 2018.
Ansökningstiden är öppen mellan måndagen 22 oktober och fredagen 16 november. 
Minst sex månaders slutförda studier vid Ålands folkhögskola ger ett poäng.

Här hittar du den digitala anmälningsblanketten till folkhögskolans utbildningar:

https://wilma.gymnasium.ax/browsecourses?school-id=13