Statusmeddelande

Detta formulär är stängt för nya bidrag.

Ansök

Läsår 2019-2020

Specialiserade linjer. Till skolans Hantverkslinje och Vildmark & foto söker du digitalt HÄR. Sökande antas på basen av arbetsprover (se respektive linje), personlig skriftlig motivering och eventuell intervju. Till ansökan skall även bifogas bestyrkta kopior av skolbetyg, eventuella arbetsintyg och ämbetsbevis/personbevis. Ansökningstiden är öppen mellan den 1 mars till och med 26 april 2019. Restplatser kan sökas fram till den 31 augusti 2019.

NYAlinjen ingår i den samåländska elevantagningen. Ansökningsperioden för nästa läsår är 19.3-5.4.2019.
Förhandsblankett gällande kursval ska bifogas ansökan. Söker du via den samåländska elevantagningen gör du dina kursval digitalt under perioden 19.3-26.4 2019 via www.afhs.ax Söker du direkt till skolan så gör du kursvalet samtidigt med din digitala ansökan. Här kan du välja dina valbara kurser: https://www.afhs.ax/nya-linjen/forhandsblankett

Möjlighet att ansöka till NYAlinjen med kursstart senast 2 december 2019
Ansökningstiden är öppen fram till den fredagen 15 november. Antagning sker fortlöpande.
Minst sex månaders slutförda studier vid Ålands folkhögskola ger ett poäng.

Här hittar du den digitala anmälningsblanketten till folkhögskolans utbildningar och sommarkurser:

https://wilma.gymnasium.ax/browsecourses?school-id=13