Ansökning till NYAlinjen

Snart är det dags att söka till NYAlinjen! Du söker via den gemensamma elevantagningen som är öppen 19 mars - 5 april. Du ska i samband med ansökningen gå in på fliken NYAlinjen här på hemsidan och välja Val av valbara kurser. Där anger du vilka kurser du vill ha under skolåret. I början av blanketten finns en länk till kursbeskrivningarna. De valbara kurserna utgör ungefär 2/3 av den undervisning du får under ditt folkhögskoleår.