Guideutbildning

Ny lokal guideutbildning i startar i augusti 2018. Utbildningen som hålls kvällstid omfattar 160 timmar föreläsningar, studiebesök och praktiskt arbete.

Utbildningen är ett uppdrag från Ålands landskapsregering och genomförs i samarbete med Ålands guider r.f.

https://www.afhs.ax/kurser/guideutbildning