Hantverkslinjen

En kreativ vuxenutbildning

På Hantverkslinjen på Ålands folkhögskola får du en ettårig hantverksutbildning som ger dig grunderna i många olika hantverkstekniker. Känner du att du vill specialiasera dig efter det kan du söka till fördjupningsåret. 

Följande läsår börjar den 24 augusti 2020 och ansökningstiden är mellan den 2 mars - 20 maj 2020.

 

Grundår

Grundåret har ett brett upplägg. Du får arbeta med trä, metall, keramik, vävning, textil och konst samtidigt som du utvecklar ditt formsinne och din tekniska kunskapsnivå. Annat som ingår är portfolio, specialkurser inom hantverk samt studiebesök och studieresor. Läsåret avslutas med vårutställning. Utbildningen ger en bra grund för både fortsatta studier och för egen verksamhet inom konst- och hantverksområdet.

 

Fördjupningsår

Den som söker till fördjupningsåret väljer på förhand fyra ämnen av sex möjliga. Du väljer mellan trä, metall, keramik, vävning, textil och konst. Valda ämnen studeras tillsammans med grundåret. Verkstadsarbete ingår och sker på egen hand. Studerande har då möjlighet att fördjupa sig ytterligare eftersom de själva disponerar den tiden fritt inom något/några av de valda ämnena. Vårterminen avslutas med ett slutarbete, samt vårutställning. Utöver de valda ämnena deltar studerande i portfolio, studiebesök och studieresor samt specialkurser inom hantverk tillsammans med grundårets studerande. Fördjupningsåret ger dig möjligheter att efter grundåret ytterligare utveckla dina kunskaper, färdigheter och din konstnärliga förmåga.

 

  • Utbildningen riktar sig till dig som är vuxen (minst 18 år). Utbildningen är eftergymnasial d.v.s studieförberedande utbildning som bygger på gymnasiekompetens, men dispens kan beviljas.
  • Ansökningar: Till hantverkslinjen söker du digitalt genom att klicka på länken uppe till höger eller HÄR. Ansökningstiden börjar 2 mars och pågår till och med 20 maj 2020. Sökande till hantverkslinjen antas på basen av arbetsprover, personligt skriftligt brev och intervju. Till ansökan skall även kopior av skolbetyg och eventuella arbetsintyg bifogas.
  • Arbetsprover: Till din ansökan bifogar du fem bilder på arbetsprover, som du gjort själv, gärna tillverkade i olika hantverkstekniker. Bilderna ska vara i JPEG format (högsta kvalité 12), upplösning 72 dpi och måttet på längsta sidan ska vara 1920 pixlar. Inga lager. De fem bildfilerna ska döpas med ditt namn och bildens nummer, t.ex. sven_svensson01.jpg  Bifoga också ett personligt brev, där du berättar om dig själv och varför du valde just denna utbildning.  Du kan förstås också skicka dina arbetsprover med vanlig post eller lämna dem till skolan.
  • Kostnader: 450,-/termin. Avgiften täcker studieresor, studiebesök och specialkurser utanför skolan. Materialkostnader tillkommer. 
  • Internat: Väljer du att bo på skolans internat betalar du 60 €/vecka för ett rum.