Hantverkslinjen

En kreativ vuxenutbildning

På Hantverkslinjen på Ålands folkhögskola får du en ettårig hantverksutbildning som ger dig grunderna i många olika hantverkstekniker. Känner du att du vill specialiasera dig efter det kan du söka till fördjupningsåret. 

Läsåret 2017 - 2018 pågår. Följande läsår börjar den 27 augusti 2018 och ansökningstiden är 1 mars - 27 april 2018.

 

Grundår

Grundåret har ett brett upplägg. Du får arbeta med trä, metall, keramik, vävning, textil och konst samtidigt som du utvecklar ditt formsinne och din tekniska kunskapsnivå. Annat som ingår är portfolio, specialkurser inom hantverk samt studiebesök och studieresor. Vårterminen avslutas med vårutställning. Utbildningen ger en bra grund för både fortsatta studier och för egen verksamhet inom konst- och hantverksområdet.

 

Fördjupningsår

Den som söker till fördjupningsåret väljer på förhand fyra ämnen av sex möjliga. Du väljer mellan trä, metall, keramik, vävning, textil och konst. Valda ämnen studeras tillsammans med grundåret. Verkstadsarbete ingår och sker på egen hand. Studerande har då möjlighet att fördjupa sig ytterligare eftersom de själva disponerar den tiden fritt inom något/några av de valda ämnena. Vårterminen avslutas med ett slutarbete, samt vårutställning. Utöver de valda ämnena deltar studerande i portfolio, studiebesök och studieresor samt specialkurser inom hantverk tillsammans med grundårets studerande. Fördjupningsåret ger dig möjligheter att efter grundåret ytterligare utveckla dina kunskaper, färdigheter och din konstnärliga förmåga.

 

  • Utbildningen riktar sig till dig som är vuxen (minst 18 år). Utbildningen är eftergymnasial d.v.s studieförberedande utbildning som bygger på gymnasiekompetens, men dispens kan beviljas.
  • Ansökningar: Till hantverkslinjen söker du direkt till skolan. Ansökningsblanketten finns nedan och kan också beställas från skolans kansli. Skicka in din ansökan före 27.4.2018. Till ansökningarna bifogas kopior av skolbetyg och eventuella arbetsintyg, ämbetsbevis/personbevis, samt arbetsprover. Ansökan skickas till skolan på adressen; Ålands folkhögskola, Folkhögskolevägen 41, AX-22310 Pålsböle.
  • Arbetsprover: Till ansökan önskar vi att du bifogar fem arbetsprover, gärna tillverkade i olika tekniker. Är arbetsproverna för stora att skicka eller föra till skolan går det också bra att skicka foton.
  • Kostnader: Terminsavgift 425 €. Avgiften täcker studieresor, studiebesök och specialkurser utanför skolan. Materialkostnader tillkommer.