Slutprojekt 2020

Under läsåret 2019 - 2020 har fyra studerande gått fördjupningsåret på Ålands folkhögskolas hantverkslinje. Under slutet av vårterminen har de arbetat med "Mitt projekt". Det innebär att de har haft möjlighet att fördjupa sig i valda ämnen och fundera kring hur de till slut vill presentera sig som hantverkare just nu.

Den urspungliga planen var att de bygger utställning på skolan och presenterar sina arbeten där. På grund av distansstudier har de nu istället byggt utställningar hemma och fotograferat.

Bilderna visas här i Hantverkslinjens bildarkiv: https://www.afhs.ax/hantverk/bildarkiv#overlay-context=hantverk/bildarkiv

Genom att trycka på länkarna nedan kan du läsa om då Agneta Heinonen, Pia Eriksson Vivanco, Lara Horner och Jana Stenius beskriver sina arbeten med text och bild.