Kock

Kock, 77,4%

Tillsvidare arbetsavtalsförhållande från 20.8.2018

Vi söker en person som är utbildad kock.

Arbetsuppgifter: Samtliga i ett kök förekommande sysslor, även tillagning av specialkost och dietmat. Tvättning och städning, vid behov och tid även i övriga utrymmen i skolan och utomhus. Därutöver skall den som anställs delta i utvecklandet av skolans verksamhet och medverka till att skapa en folkhögskolemiljö, som också är hem och samhälle. Arbetet sker i huvudsak dagtid. Helgarbete och obekväm arbetstid förkommer främst under sommaren när skolan ordnar sommarkurser.

Egenskaper som är bra att ha i arbete som kock

• Ansvarsfull

• Självgående

• Flexibel

Lön: A16

Den som utses skall lämna föreskrivet straffregisterutdrag och läkarintyg.För tjänsten gäller 4 månaders prövotid.
Ansökan med CV och behörighetsintyg ska vara direktionen tillhanda senast den 4 maj 2018 kl. 15.00. Adress: Direktionen för Ålands folkhögskola, Folkhögskolevägen 41, AX-22310 Pålsböle eller per e-post: folkis@afhs ax

Närmare information lämnar kosthållare Irina Häger tfn 018-432432.