Kosthållare/kock

Ålands folkhögskola lediganslår följande arbetsavtalsförhållande från den 1 mars 2018

Kosthållare/kock

Tillsvidare arbetsavtalsförhållande från 1.3.2018

Vi söker en person som är utbildad kock och har erfarenhet av personalledning. Meriterande är att ha arbetat som kosthållare. Arbetsuppgifter: Helhetsansvar för kök och närliggande utrymmen. Menyplanering, inköp av matvaror, städmaterial samt övriga till kosthållet relaterade inventarier. Godkänna fakturor och begära in offerter. Planera och leda köks- och städpersonalens arbete, skaffa vikarier. Ansvara för egenkontrollen. Samtliga i ett kök förekommande sysslor, även tillagning av specialkost och dietmat. Tvättning och städning, vid behov och tid även i övriga utrymmen i skolan och utomhus.

Därutöver skall den som anställs delta i utvecklandet av skolans verksamhet och medverka till att skapa en folkhögskolemiljö, som också är hem och samhälle.

Arbetet sker i huvudsak dagtid. Helgarbete och obekväm arbetstid förkommer främst under sommaren när skolan ordnar sommarkurser.

Egenskaper som är bra att ha i arbete som kosthållare/kock
• Ansvarsfull
• Flexibel

Lön: A18

Den som utses skall uppvisa ett registerutdrag enligt 6 § 2 mom. Straffregisterlagen (FFS770/1993)

Ansökan med CV ska vara direktionen tillhanda senast den 10 januari 2018 kl. 15.00 Adress: Direktionen för Ålands folkhögskola, Folkhögskolevägen 41, AX-22310 Pålsböle eller per e-post: folkis@afhs ax

Närmare information lämnar rektor Maria Säll-Öfverström tfn 018-432422, gsm 04573432422