Kort- och sommarkurser, deltids- och distansutbildningar

Här hittar du folkhögskolans fristående kurser. Våra aktuella distansutbildningar finns i menyn till vänster. Kort- och helgkurser kommar att läggas upp efter hand som de blir tillgängliga. För 2018 planeras inga sommarkurser.