Projekt med ämnesintegrering

Det här blocket är obligatoriskt för alla. Målet är att arbeta ämnesintegrerat för att skapa sammanhang och större förståelse för samband mellan teori och praktik.  Ämnen som ingår är svenska, engelska, matematik, samhällskunskap, historia, estetiska och sociala ämnen.

Exempel på pågående projekt: "Världen jag lever i", "Jag flyttar hemifrån" och "ART Park".