Specialkurser

Kurserna är valbara och kan vara av varierande utbud såsom: första hjälp, datakörkort, hygienpass, heta arbeten mm. Specialkurserna ger specifika intyg utöver skolans intyg. De specifika intygen bekostas av de studerande.