NYAlinjen

NYAlinjen är ettårig och riktar sig till dig som är mellan 15 - 20 år och som genomgått grundskolan.

Vi erbjuder en alternativ skolmiljö som ger ungdomar möjlighet till fria allmänbildande studier utanför det ordinarie systemet. Undervisningen utvecklar färdigheter i kommunikation, social kompetens, informationssökande och lär de studerade att samarbeta och ta ansvar. Målsättningen är att öka intresset och inspirationen för de studerande i valet av framtida studier och yrkesinriktningar. Hos oss har man möjlighet att välja kurser från olika ämneskategorier. Läsåret 2018-2019 börjar den 27 augusti 2018 och slutar den 24 maj 2019.

Läsårets arbetstider 2019-2020 är 26 augusti2019 - 20 maj.2020. Den samåländska elevantagningen sker 19 mars - 5 april 2019.

Möjlighet att ansöka till NYAlinjen med kursstart i slutet av november 2019.
Ansökningstiden är öppen mellan måndagen 21 oktober och fredagen 15 november. Minst sex månaders slutförda studier vid Ålands folkhögskola ger ett poäng.