NYAlinjen

NYAlinjen är ettårig och riktar sig till dig som är mellan 15 - 20 år och som genomgått grundskolan.

Vi erbjuder en alternativ skolmiljö som ger ungdomar möjlighet till fria allmänbildande studier utanför det ordinarie systemet. Undervisningen utvecklar färdigheter i kommunikation, social kompetens, informationssökande och lär de studerade att samarbeta och ta ansvar. Målsättningen är att öka intresset och inspirationen för de studerande i valet av framtida studier och yrkesinriktningar. Hos oss har man möjlighet att välja kurser från olika ämneskategorier. Läsåret 2019-2020 börjar den 26 augusti 2019 och slutar den 20 maj 2020.

Läsårets arbetstider 2020-2021 är 24 augusti 2020 - 21 maj 2021. Den samåländska elevantagningen sker 19 mars - 6 april 2020.

Möjlighet att ansöka till NYAlinjen 2019-2020, under hösten 2019.
Ansökningen är öppen fram till och med fredagen den 22 november 2019. Antagning sker kontinuerligt. Minst sex månaders slutförda studier vid Ålands folkhögskola ger ett poäng i den samåländska elevantagningen.