NYAlinjen

NYAlinjen är ettårig och riktar sig till dig som är mellan 15 - 20 år och som genomgått grundskolan.

Vi erbjuder en alternativ skolmiljö som ger ungdomar möjlighet till fria allmänbildande studier utanför det ordinarie systemet. Undervisningen utvecklar färdigheter i kommunikation, social kompetens, informationssökande och lär de studerade att samarbeta och ta ansvar. Målsättningen är att öka intresset och inspirationen för de studerande i valet av framtida studier och yrkesinriktningar. Hos oss har man möjlighet att välja kurser från olika ämneskategorier. Läsåret 2020-2021 börjar den 24 augusti 2020 och slutar den 21 maj 2021.

Den samåländska elevantagningen sker 19 mars - 6 april 2020.

Nu har vi öppnat direktansökan till NYAlinjen. Sök via den digitala ansökan ända fram till 20.11.2020!