NYAlinjen

NYAlinjen är ettårig och riktar sig till dig som är mellan 15 - 20 år och som genomgått grundskolan.

Vi erbjuder en alternativ skolmiljö som ger ungdomar möjlighet till fria allmänbildande studier utanför det ordinarie systemet. Undervisningen utvecklar färdigheter i kommunikation, social kompetens, informationssökande och lär de studerade att samarbeta och ta ansvar. Målsättningen är att öka intresset och inspirationen för de studerande i valet av framtida studier och yrkesinriktningar. Hos oss har man möjlighet att välja kurser från olika ämneskategorier. Läsåret 2018-2019 börjar den 27 augusti 2018 och slutar den 24 maj 2019.

Här kan du söka restplatser fram till och med 10.8. Skolan kontaktar sökande för intervju under vecka 33.

Möjlighet att ansöka till NYAlinjen med kursstart i slutet av november 2018.
Ansökningstiden är öppen mellan måndagen 22 oktober och fredagen 16 november. Minst sex månaders slutförda studier vid Ålands folkhögskola ger ett poäng.