NYAlinjen

NYAlinjen är ettårig och riktar sig till dig som är mellan 15 - 20 år och som genomgått grundskolan.

Vi erbjuder en alternativ skolmiljö som ger ungdomar möjlighet till fria allmänbildande studier utanför det ordinarie systemet. Undervisningen utvecklar färdigheter i kommunikation, social kompetens, informationssökande och lär de studerade att samarbeta och ta ansvar. Målsättningen är att öka intresset och inspirationen för de studerande i valet av framtida studier och yrkesinriktningar. Hos oss har man möjlighet att välja kurser från olika ämneskategorier. Läsåret 2018-2019 börjar den 27 augusti 2018 och slutar den 24 maj 2019.

Läsårets arbetstider 2019-2020 är 26 augusti2019 - 20 maj 2020. Den samåländska elevantagningen sker 19 mars - 5 april 2019.

Möjlighet att ansöka till NYAlinjen under hösten 2019.
Ansökningen är öppen fram till och med fredagen den 15 november. Antagning sker kontinuerligt. Minst sex månaders slutförda studier vid Ålands folkhögskola ger ett poäng i den samåländska elevantagningen.