NYAlinjen

NYAlinjen är ettårig och riktar sig till dig som är 16 år och äldre och som genomgått grundskolan.

Vi erbjuder en alternativ skolmiljö som ger ungdomar möjlighet till fria allmänbildande studier utanför det ordinarie systemet. Undervisningen utvecklar färdigheter i kommunikation, social kompetens, informationssökande och lär de studerade att samarbeta och ta ansvar. Målsättningen är att öka intresset och inspirationen för de studerande i valet av framtida studier och yrkesinriktningar. Hos oss har man möjlighet att välja kurser från olika ämneskategorier. Läsåret börjar den 28 augusti 2017 och slutar den 25 maj 2018.

Möjlighet att ansöka till NYAlinjen med kursstart 27 november 2017.
Ansökningstiden är öppen mellan måndagen 23 oktober och fredagen 17 november. Ansökningsblanketten hittar du nedan.
Minst sex månaders slutförda studier vid Ålands folkhögskola ger ett poäng.

 

www.afhs.ax/ansok