Om Åland

Åland är ett självstyrt, demilitariserat och enspråkigt svenskt landskap i Finland. Landskapet består av fler än 6.700 öar och skär av vilka 6.400 är större än 3.000 m2. Den största ön är fasta Åland vars areal utgör ungefär 70 procent av den totala landarealen och där bor 90 procent av befolkningen.

Fasta Ålands längsta avstånd från norr till söder är 50 km och från öster till väster 45 km. Trots den begränsade arealen ryms det ändå 912 km allmän väg på Åland. Åland har idag det största invånarantalet någonsin.

Enligt en resebeskrivning av F.W. Radloff bodde det drygt 11.000 personer på sammanlagt 80 öar under 1700- talet. År 1905 bodde 22.000 personer på sammanlagt 150 öar. Med tiden har många öar förenats med varandra eller med fasta Åland genom broar och bankar, medan andra åter avfolkats så att de nuvarande 27.000 invånarna är bosatta på endast 65 öar. Drygt 40 procent av befolkningen bor numera i landskapets enda stad Mariehamn.

Läs mer om Åland på länkarna nedan: