Blankett för anhållan om ledighet

Studerande (målsmän) kan anhålla om ledighet med blanketten nedan. Skriv ut blanketten, fyll i den och lämna in den till skolan senast två veckor innan.
Blanketten hittar du här: