Utställning på Ålands Konstmuseum

ÅLANDS FOLKHÖGSKOLA INBLICK 17.4 - 12.5.2019

Ålands folkhögskola visar upp en mångfald av kreativa uttryck i olika tekniker och material. Alla skolans linjer medverkar i utställningen som ger en INBLICK i alla de skapande processer som pågått under året.

VÄLKOMMEN PÅ VERNISSAGE Tisdagen den 16.4 kl. 15-16 
Utställningen öppnas av läraren i konstämnen Monique Lundberg.

LUNCHGUIDNING Torsdagen den 25.4 kl. 12.30